strekon logo stencil                                                                            

Tesařské práce

Tesařské práce jsou základním prvkem stavby dřevěných nosných střešních konstrukcí. Tedy tesařské práce jsou potřeba při každé stavbě.

Kvalitní provedení tesařských prací, dle předepsaných předpisů a pravidel zajistí dlouhodobou stabilitu střešní konstrukce a tím i celé střechy objektu.

Slovo tesař je odvozeno od slovesa tesat, tedy opracovávat a otesávat dřevo. Tesařské práce jsou činnosti spojené se zhotovováním dřevěných konstrukcí pro stavby. Vykonávají ji specializovaní tesaři, se zaměřením například pro pozemní stavby, pro lešení, bednění betonu, pro pažení stavebních jam, pro tunely a podobně. Tesařské práce staveb zahrnují také zhotovení krovů, roubených staveb, hrázděných staveb, garážové a další přístřešky, brány, vrata, schodiště, vikýře, arkýře, markýzy.

Tesařské práce jsou spojené především s termíny jako je krov a příhradový vazník.

Provádíme dodávku a montáž nových krovů i příhradových vazníků.tesarKrov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu, například střešní tašky nebo lepenku, a přenášet zatížení vznikající sněhem, větrem a vlastní tíhou na nosné stěny stavby. Krov se skládá z řady prvků vodorovných, svislých a šikmých. Části krovu se dělí na podélné a příčné. V nejběžnější vaznicové soustavě jsou příčnými prvky vazby, podélnými prvky jsou vaznice.
Příhradový vazník je moderní tesařská konstrukce, složená z horního a dolního pásu, které jsou pospojovány svislicemi a příčkami. Jejich velkou výhodou je možnost snadné prefabrikace, a tím zkrácený čas montáže na stavbě. Provádí se zpravidla z prken a jednotlivé prvky se spojují zpravidla hřebíky či lepením. Používají se též plechové sbíjecí desky, jimiž se vazníky spojují strojním lisováním.
Příhradové vazníky se většinou používají na střechách mírného sklonu bez půdních prostor. Obvykle jsou trojúhelníkového tvaru, ale v zásadě jejich tvar není ničím omezen. Pomocí příhradových vazníků z lepených dřevěných nebo dřevoštěpkových profilů lze řešit i střechy velmi velkého rozpětí (v řádu desítek metrů).

Tesařské práce
v současnosti musí splňovat požadavky stavět rychle, přesně, bez závad a ekonomicky. Vývoj tohoto řemesla ke splnění těchto požadavků umožňuje, vedle klasické ruční práce, i inovace původního nářadí a strojů, kdy hoblíky a sekery nahrazují například obráběcí linky. Podobně je tomu i u vlastních projektů stavby, ručně kreslené plány nahrazují projekty zpracované výpočetní technikou s nejpřesnějšími detaily a s maximálním využitím základního materiálu, tedy dřeva.

 IMG 1458 SAM 0001